PPG TELESPRZEDAŻ PROMOCJA

PPG PROMOCJA TELESPRZEDAŻ

termin obowiązywania promocji: 01-31.08.2017

Warunkiem wzięcia udziału sklepu w promocji jest złożenie zamówienia poprzez TELESPRZEDAWCĘ PPG w systemie Emigo. Pakiety promocyjne muszą być zgłaszane na odrębnych zamówieniach i są realizowane ze stanów magazynowych DYSTRYBUTORA. Liczba pakietów jest ograniczona – jeden punkt detaliczny może zakupić maksymalnie 2 PAKIETY PROMOCYJNE w ramach promocji ; Bony Sodexo zostaną dostarczone przez Przedstawicieli Handlowych PPG w terminie do 30 dni roboczych od zakończenia Promocji; Promocja nie sumuje się z innymi promocjami rabatowymi organizowanymi przez PPG DECO POLSKA SP. Z O.O.; PPG DECO POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji wcześniej, niż wynika to z zakomunikowanego terminu.

Warunki promocji: Promocje sierpien 2017 Telesprzedaż PPG