UKŁADANIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH – JAK KŁAŚĆ KAFELKI

Układanie płytek

Planowanie układu płytek cermicznychProces układania należy rozpocząć od rozplanowania, ustalenia osi układania z uwzględnieniem dylatacji i ułożenia płytek „na sucho” na podłodze. Z uwagi na zróżnicowanie tonalne płytek w jednej partii produkcyjnej, co jest efektem zamierzonym w przypadku płytek odwzorowujących drewno, należy zwrócić uwagę na ich optymalne rozmieszczenie. Oferowana w tej serii ilość formatów oraz zróżnicowanych grafik w obrębie jednej kolekcji pozwala na uzyskanie bardzo ciekawych efektów aranżacyjnych.

 

 

Płytki ceramiczne mają prawo posiadać delikatną krzywiznę, co można najczęściej zaobserwować przy produktach długich i wąskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Układanie płytekAby zniwelować ewentualne różnice, które mogą powstawać podczas montażu, układamy je z maksymalnym przesunięciem do 1/3 długości płytki sąsiadującej. Pozwoli to na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jednocześnie zapewni gładką powierzchnię podłogi. Odradzamy układanie tego typu produktów w tzw. cegiełkę z przesunięciem o 1/2 długości.

 

Po rozplanowaniu zbieramy płytki i etapowo układamy na równomiernie rozprowadzoną zaprawę klejową. W karcie technicznej kleju powinna znajdować się informacja, czy jest on odpowiedni do zastosowania na ogrzewanie podłogowe. Zaprawę klejową należy rozprowadzić na wcześniej przygotowane podłoże. Warstwa zaprawy powinna mieć grubość nie większą niż zaleca producent kleju. W tym celu niezbędna jest paca grzebieniowa, która zapewni całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować grzebień 10 lub 12 mm). Brak całkowitego pokrycia powierzchni montażowej płytek zaprawą klejową spowoduje znaczną stratę sprawności grzewczej posadzki.

 

UWAGA! Na gresach nieszkliwionych- polerowanych nie należy pisać i rysować markerami, pisakami, ołówkami, atramentami lub innymi silnie penetrującymi barwnikami.